Ummon 7 Qavat www.vk.com

ummon 7 qavat -

Название песни: 7 Qavat (www.vk.com/bestmusicuz)

Исполнитель: Ummon

Длина файла: 04:11

Дата добавления: 2016-03-16

Текст просмотрен: 317

Рейтинг: 0

Скачать

Другие песни этого исполнителя Ummon
Текст песни целиком:

Бедорлик кийнамокда шу тун
Кучада киш Тошкент кучалари совук
Бораман сен томонга пиёда
Овозингни эшитмаяпман 1 хафтадан зиёда
Курмаганимга эса булди бир неча сония

Нега бу окшом мени кайнайди
Юрагим узимга буй синмайди
Нега чирок учмайди
Хонангда ярим тундахам
Утираман тугрингда бекадда
Сен турасан 7 чи каватда
Узи юрагингда колдиму..
Уша орамиздаги туйгу..
Утираман минг хил хаёлда
Шахар эса ширин уйкуда
Колиб кетим ёлгиз совукда
Сени деб
Сен эса бошка йуналишда
Бир бора жавоб бермай менга
Шунчаликга бормокдасан айткимни деб

Кузларингни корасини
Киприкларинг шодасини
Сочларингни толасини
согинаман
Согинчларим хазили йук
Кутишдан ёр ёмони йук
Сансиз хаётни кераги йук

Кузларингни корасини
Киприкларинг шодасини
Сочларингни толасини
согинаман
Согинчларим хазили йук
Кутишдан ёр ёмони йук
Сансиз хаётни кераги йук

Билмасдим бир кун келиб сани излаб юраман деб кучада
Уни учстига ярим кечада бекатларда
Кунгирок килиб эрталабгача
Лекин хеч совол бормас эди жавоб кечир
Билмас эдим бир кун келиб уламан деб
тунлар сарсон
Совукда соглигимга килиб зиён
Азиз булгани учун бир инсон
Манга кийину негадир унга онсон
Бунчалархам якин осмон

О-О-О 7 каватда колиб кети юрагимни парчаси
Тугаганда хамаси
Бокиб турар дарчаси
Бунчалар якин булмаса
Мухаббатим марраси

О-О-О 7 каватда колиб кети юрагимни парчаси
Тугаганда хамаси
Бокиб турар дарчаси
Бунчалар якин булмаса
Тугади севги далдаси

Кузларингни корасини
Киприкларинг шодасини
Сочларингни толасини
согинаман
Согинчларим хазили йук
Кутишдан ёр ёмони йук
Сансиз хаётни кераги йук

Кузларингни корасини
Киприкларинг шодасини
Сочларингни толасини
согинаман
Согинчларим хазили йук
Кутишдан ёр ёмони йук
Сансиз хаётни кераги йук

Qoshiq matni mahsus tomonidan yozildi

Видео
Красивый узбекский клип!!!!
Ummon - 7 Qavat (www.vk.com/bestmusicuz)
Комментарии (0)
Записать коментарийБезопаска:

Войти
Песни